ASR — NLU — NER — Dialogikone — NLG TTS =

KONE PUHE


Puhekäyttöliittymien uusi sukupolvi

Fibeliuksen ASR (automaattinen puheen tunnistus) ja TTS (tekstistä puheeksi) komponentit hyödyntävät suoraan NVIDIA NeMo (v0.10.0) toolkittiä ja tuottavat tämän hetken State Of The Art puhekäyttöliittymän. Fibeliuksen tuotteistettu dialogikone kytkee ASR komponentin toimialakohtaisiin entiteetti- ja intent-kirjastoihin, ja niistä yrityksen palveluprosessien policy sääntöihin ja template-pohjaiseen NLG elementtiin ja siitä edelleen NVIDIA NeMon TTS komponenttiin. Tämä arkkitehtuuri mahdollistaa yrityskäyttöön soveltuvat, yritysten liiketoimintaprosesseihin kiinnittyvät puhepalvelut.

Huom! Suomenkielisten puhepalveluiden osalta NVIDIA NeMon toolkit tarjoaa nopean REST API pohjaisen kehitysalustan ja erityisesti englanninkieliselle puheelle kehitetyt valmiit kielimallit. Fibelius etsii parhaillaan pilottiprojektia, jossa NeMon ARS ja TTS moduleiden kielimalleille tuotetaan suomen kielen toimialakohtaisia kyvykkyyksiä.