Fenni kielimallit

Fibelius kehittää ja ylläpitää avoimen lähdekoodin State-Of-The-Art kielimalleja Suomessa käytetyille kielille ja tekee niille toimialakohtaisia laajennuksia asiakasprojekteina. Optimoimme mallien toimintaa asiakkaittemme kannalta relevantteihin, tyypillisesti multimodaaleihin käyttötilanteisiin, laitteisiin ja ympäristöihin, joissa eri tyyppiset esitysmuodot – teksti, tekninen kirjoitus, argumentaatio, kaavakuvat, tuotekuvat, ääni ja video tukevat toisiaan.

FENNI on lyhenne, joka tulee sanoista Expressive Neural Network Intelligence – kyseessä on siis ilmaisun ekspressiivistä voimaa maksimoiva neuroverkko, jota koulutetaan spesifiin asiakastarpeeseen. Termillä expressive power eli kielen ilmaisuvoimalla tarkoitetaan tässä jokseenkin samaa kuin sillä tarkoitetaan ohjelmointikielien yhteydessä tai joissain kielitieteellisissä kiistoissa siitä voiko jollain kielellä ilmaista asioita joita toisissa kielissä ei tunneta. Kirjain F lyhenteen FENNI alussa viittaa suomen kieleen. Käytämme Fenni kielimallia tällä hetkellä teknisen kirjoituksen laadun arviointiin ja parantamiseen.

Olemme suomen kielen teknisen kirjoittamisen ammattilaisia ja rakastamme uusien medioiden kirjoittajille luomia haasteita. Haasta meidät – teemme sinulle työnäytteen.

Virtuaalisten todellisuuksien käyttö vuorovaikutteisina oppimisympäristöinä on yksi dialogisten kielimallien parhaista käyttökohteista.