automaattinen puheen tunnistus + dialogiikka + tekstistä puheeksi =

KONE PUHE


Puhekäyttöliittymien uusi sukupolvi

Suomen kielistä puhetta tuottavat koneoppimista hyödyntävät puhesyntetisaattorit ovat jo myös suomen kielellä toimivissa asiakaspalvelutilanteissa varteen otettava, kokeilemisen arvoinen vaihtoehto.

Fibeliuksen dialogikoneen ulkoreunalla toimiva puheentunnistus komponentti kytkeytyy toimialakohtaisiin asiakokonaisuuksiin ja tunnistaa niihin liittyviä asiakkaiden kysymyksiä, mielipiteitä ja aikomuksia. Fibelius kytkee noita aikomuksia yrityksen palveluprosesseihin ja niille luotuihin sääntöihin, joiden ympärille Fibelius sitten rakentaa asiakasdialogin. Dialogi voidaan käydä monimediaisesti, eli puhetta, tekstiä, kuvia tai erilaisia vuorovaikutusmuotoja hyödyntäen.

Tuo ylläkuvattu arkkitehtuuri mahdollistaa yrityskäyttöön soveltuvat, luotettavalla tavalla yritysten liiketoimintaprosesseihin kiinnittyvät puhepalvelut ja julkisen hallinnon vaatimat menettelyt.

Huom! Fibelius etsii parhaillaan pilottiprojekteja, joissa Fibeliuksen automaatisen puheen tunnistuksen (Automated Speech Recognition ASR) ja tekstistä puheeksi (Text to Speech TTS) modulien kielimalleille tuotetaan suomen kielellä toimivia toimialakohtaisia ratkaisuja. Meillä on keväälle 4-5/2021 käynnissä yksi pilottiprojekti, voimme ottaa uusia kesäkuusta 2021 alkaen.