onko sen silmät siis syvällä? eli vaikka järven pohjassa?

Syväsilmä

Fibeliuksen kehittämä visuaaliseen havainnointiin ja asioiden ja esineiden tunnistamiseen ja niistä kommunikoimiseen soveltuva Syväsilmä (TM) teknologia yhdistää erilaisia optisen havainnoinnin ja tunnistamisen muotoja luonnollista kieltä prosessoiviin syväoppiviin neuroverkkoihin ja kehittää niiden pohjalta sovelluksia eri asiakastarpeisiin. Alla kuvattu sovellus on kehitetty YIT:n, KONE Oyj:n, Nokian, VTT:n ja Industryhackin organisoimassa hackathon projektissa. Vuoden 2021 kevään aikana Industryhackin safe places hackathonissa kehitetty Syväsilmä sovellus sisälsi testatun toimivan visual-AI koodin ja kiinteistöjen aulapalveluille tarkoitetun virtuaalinen AI-neuvonantaja konseptin. Konseptia esitellään lyhyellä videolla ja kalvoilla Fibeliuksen youtube kanavalla..

Covid-19 ajan esimerkki Syväsilmä teknologian käytöstä on potentiaalisten tartuntalähteiden, suojauksen puutteiden tai ohjeiden vastaisen käyttäytymisen havaitseminen, jossa voidaan käyttää visuaaliseen tunnistukseen soveltuvaa teknologiaa. Tunnistamalla visuaalisesti ohjeiden vastaista käyttäytymistä tai puutteita tai poikkeamia suojavaatetuksessa, voidaan jonkin ominaisuuden omaavia kohteita verrata voimassa oleviin ohjeisiin ja kommunikoida tuo havainto ohjelmoituna neuvona tai ehdotuksena tilanteen edellyttämällä tavalla esimerkiksi käyttämällä chatbottia tai aulapalvelija-avataria.

Vaara-alueella työskentely, potentiaalisiin tartuntalähteisiin koskeminen, tapaturmatilanteiden havaitseminen tai ohjeiden vastaisten työmenetelmien tunnistaminen ovat perinteisiä laboratorioiden ja teollisten tilojen visuaalisen valvonnan sovelluskohteita. Havaintoihin voidaan kytkeä ääneen tai visuaaliseen signaaliin tai mobiililaiteviestiin perustuvia hälytyksiä, neuvontaa ja muuta viestintää. Näitä alunperin laboratorio-olosuhteisiin kehitettyjä tekniikoita voidaan palvelumuotoilun keinoin jatkokehittää niin, että ne soveltuvat myös kotien, julkisten tilojen ja toimistotilojen terveysturvallisuustyöhön tai esimerkiksi raja-asemilla, lentoasemilla tai liikennevälineissä käytettäviksi. Toimintatapaa voidaan soveltuvin osin viestintää muokkaamalla soveltaa myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen julkisissa tiloissa ja kaupunkiympäristöissä. Havaituista vääristä toimintatavoista aiheutuvista seurauksista viestiminen, tartuntariskistä varoittavat robottineuvojat ovat jo toimivia esimerkkejä tällaisista sovelluksista. Kaupoissa ja ostoskeskuksissa ajallisesti ja esim. hyllyjen väliseen tilaan tarkoin kohdistetut ääntä ja kuvaa yhdistävät viestit ovat toinen helposti ja nopeasti käyttöön otettavissa oleva esimerkkisovellus.

Yksityisyyden suoja vs. visuaalinen tunnistaminen

Blurring on kuvankäsittelijöiden hyvin tuntema tekniikka, jolla kuvassa olevien kohteiden yksityiskohtia hämärretään. Esimerkiksi yksityisyyttä suojaavat säännökset, eettiset periaatteet ja työsuojelulliset lähtökohdat edellyttävät, että työtään tekevät henkilöt tai sivulliset eivät altistu visuaaliselle tarkkailulle tai kuvavirrasta kaapattujen kuvien jakamiselle ja niihin liittyvälle maalittamiselle.”

Yksityisyyden suojaa rikkovalle visuaaliselle tarkkailulle altistuminen estetään optisessa havainnoinnissa hämärtämällä kuvavirrasta entiteettien tunnistamisen ja nimeämisen kannalta ihmishahmoille tai muille heitä identifioiville esineille ominaiset piirteet. Tämä tehdään kohdentamalla noihin osiin kuvavirtaa hämärtäviä kuvankäsittelytekniikoita. Tämä ei vähennä ylläkuvattuihin tavoitteisiin tähtäävien optiseen tunnistamiseen perustuvien menetelmien tehoa.

Fibelius kehittää bioturvalliseen käyttäytymiseen liittyvien poikkeamien havaitsemiseen soveltuvaa, käytännönnössä toimivaa ja suomalaisessa työelämässä käyttökelpoista optisen tunnistamisen teknologiaa, joka yhdistetään luonnollista kieltä tuottaviin robottiviestijöihin. Tavoitteenamme on luoda eettisesti varmoja sovelluksia ja tuoda työelämään ja julkisiin tiloihin sosiaalisesti ja psykologisesti soveltuvaa teknologiaa, jota käyttäen älykkäät koneet kykenevät toimimaan julkisissa tiloissa ilman, että ne loukkaavat yksityisyyden suojaa tai altistavat työntekijöitä tai muita henkilöitä häirinnälle tai epäasialliselle visuaaliselle havainnoinnille.”

Tuomme maahan eri hintaisia optiseen havainnointiin soveltuvia teknologioita ja laitteita ja kytkemme niitä asioiden tunnistamiseen ja niistä viestimiseen erikoistuneisiin tekoälyihin. Lähetämme sinulle mielellämme tuote-esitteen, jos asia kiinnostaa. Alla on esitteen tilauslomake.

Jouko Salonen 12/2020

Onko tiedossasi Syväsilmälle soveltuva optisen tunnistamisen sovelluskohde?

Olipa kyse yrityksesi liiketoimintaan liittyvästä innovaatiosta, kotiin tai julkiseen tilaan soveltuvasta bioturvallisuus tai terveysturvallisuus ideasta, ota yhteyttä. Sovitaan ideasi käsittelylle pelisäännöt, tehdään tarvittaessa salasapitosopimus ja tutkitaan sitten yhdessä sen mahdollisuudet. Alla oleva yhteydenottolomake lähettää yhteydenottopyyntösi suoraan Fibeliuksen perustajalle ja toimitusjohtajalle, yhteydenottopyyntö käsitellään luottamuksella, eikä siitä jää jälkeä yrityksen asiakkuudenhallintajärjestelmään. Voit vaihtoehtoisesti soittaa tai lähettää whatsapp viestin numeroon +358503054365.